چین

 • مبدا: تهران
  تاریخ شروع: 1397/11/30
 • هوایی
  ماهان
  مدت اقامت: 7 شب
 • مقصد: شانگهای
  اعتبار تا: 1398/11/17
.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شانگهای 3 شب
2 پکن 4 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد