هند نوروزی

 • مبدا: تهران
  تاریخ شروع: 1397/12/01
 • هوایی
  ماهان
  مدت اقامت: 7 شب
 • مقصد: جیپور
  اعتبار تا: 1398/02/10
.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دهلی 3 شب
2 آگرا 2 شب
3 جیپور 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد